Dėstytojas ir studentas – draugai ar priešai?

VDU nuotrauka.
Dauguma iš mūsų užaugome auklėjami taip, jog vyresnį už save, privalome gerbti. Žinoma, vieniems šie žodžiai įstrigo ilgam, kiti taip ir nesuvokė apie ką kalbama. Lengviau tuos žodžius yra įsisąmoninti, kai mokaisi mokykloje, bet kai peržengi tą ribą ir iš paauglio staiga tampi suaugusiu ir atsakingu už save žmogumi – tampa sunku ją nusibrėžti. Profesinėje mokykloje, kolegijoje ar universitete riba tarp dėstytojų ir studento lyg ir yra, bet ne visi ją nori išlaikyti. Remiantis studentų bei dėstytojų patirtimis, pabandykime išsiaiškinti: dėstytojas ir studentas – draugai ar priešai?

 

Studentų patirtys mokyklos suole

Dominyka (iš asmeninio archyvo)

Mokyklą mes paliekame su skirtingomis patirtimis. Štai, pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos trečiakursė Dominyka pasidalino patirtimi, jog santykiai tarp mokytojų ir mokinių dažniausiai buvo įtempti. Mokytojai nevengdavo viešos kritikos ir kandžių replikų. Situaciją gelbėdavo keletas pedagogų, kurie santykį tarp savęs ir mokinių kūrė gerokai šiltesnį. Kitokia patirtimi pasidalino Lietuvos Sporto universiteto sportinės rekreacijos ir turizmo ketvirtakursė Guoda: „Santykiai tarp mokytojų ir mokinių visuomet būdavo pakankamai geri, galbūt netobuli, bet dauguma mano klasės draugų gerbdavo mokytojus, o šie tai jausdami elgdavosi geranoriškai. Mano nuomone, gerų santykių kūrimas, tuomet priklausė nuo abipusės pagarbos. Ta pati taisyklė galioja ir universitete.“

Dėstytojai studento vietoje

Kristina Juraitė (nuotrauka iš VDU svetainės)

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, Viešosios komunikacijos katedros vedėja, profesorė Kristina Juraitė pasidalino savo prisiminimais, kai pati buvo studentė: „Studijavau ką tik atkurtame Vytauto Didžiojo universitete, kur tvyrojo visiškai kitokia atmosfera tiek tarp dėstytojų ir studentų, tiek tarp pačių studentų. Tą pajutau, kai dar moksleivė ateidavau pasiklausyti paskaitų ir pabendrauti su pažįstamais studentais. Tarpusavio santykiai ir bendra nuotaika čia buvo visiškai kitokia – draugiška, šilta, maloni, todėl buvo labai patraukli. Tuo įsitikinau jau studijuodama ir bendraudama su puikiais dėstytojais, savo dalyko žinovais ir asmenybėmis, kurios, turbūt, ir paskatino vėliau pasirinkti akademinį darbą,“ – sakė Kristina Juraitė.

Santykiai tarp dėstytojų ir studentų

Kas pasikeitė atsidūrus tarp universiteto sienų? Prieš tai ne pačia geriausia patirtimi pasidalinusi Dominyka į šį klausimą atsakė žymiai pozityviau: „Įstojus į universitetą pajutau kitokią bendravimo kultūrą: aukštojoje mokykloje studentai labiau skatinami reikšti savo nuomonę, viešai diskutuoti, iškilus neaiškumams visuomet kreiptis pagalbos į dėstytojus. Akademinė bendruomenė visuomet stengiasi akcentuoti, kad svarbiausia yra ne pažymiai, gaunami atsiskaitymų metu, o įgytos žinios, kritinis mąstymas, savarankiškas papildomos informacijos ieškojimas ir praktinis teorinių žinių naudojimas,“ – teigė III kurso studentė.

Dėstytojo požiūris

Kristina Kovalčiukienė (nuotrauka iš VDU svetainės)

VDU Psichologijos katedros lektorė Kristina Kovalčikienė papasakojo, kokius santykius stengiasi palaikyti su savo studentais ir kuri pusė yra labiau atsakinga už teigiamų santykių kūrimą: „Patinka užmegzti šiltus darbinius santykius, tai yra, mėgstu, kai pavyksta studentus sudominti dalyku, jie nesivaržo klausti, yra aktyvūs. Kuri pusė yra labiau atsakinga? Manau, kad dėstytojas užduoda toną, kaip bus bendraujama. Todėl tam tikra prasme dėstytojas yra atsakingas už santykių kūrimą tarp jo ir studento. Už tų santykių palaikymą – jau yra atsakingos abi pusės. Reikėtų nepamiršti, kad dėstytojai tarpusavyje skiriasi, kaip ir skirtingiems studentams skirtingi dėstytojai patinka. Vieni dėstytojai – tikri savo srities ekspertai, tačiau nuoširdus ir atviras bendravimas su jais dažnai būna neįmanomas. Tokie dėstytojai prioritetą teikia naujovėms  dalyko srityje, profesiniam tobulėjimui, žinių perteikimui studentams. Ne, tokie dėstytojai yra ne prieš bendravimą su studentais – tiesiog jiems rūpi kiti dalykai. Kaip ir yra tokių dėstytojų, su kuriais gera pabendrauti, pasiguosti, apkalbėti visų kitų dalykų dėstytojus, vakar dienos įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Tokie dėstytojai yra tikri studentų draugai, mėgstami studentų, bet baigus studijas dažnas net neatsimena, kokio dalyko pas tą dėstytoją mokėsi. Žinoma, idealu būtų atrasti „aukso viduriuką“ – dėstytojai stengiasi, jei jiems padeda studentai.“

Užsienio tyrimas

Dėstytojų ir studentų santykiai svarbūs visame pasaulyje. Malaizijos universitete Kuala Lumpur buvo atliktas tyrimas siekiant išsiaiškinti, kokią naudą studentų akademiniams pasiekimams turi santykiai su dėstytojais. Buvo išdalinta 150 apklausų vietiniams ir iš kitų šalių atvykusiems studentams. 98 apklausos buvo užpildytos. Apibendrinti tyrimo rezultatai buvo tokie:
Teigiamas aspektas buvo pastebėtas studentų suvokime apie dėstytojo, kaip autoriteto ir savo srities profesionalo savybes. Tačiau tuo pat metu atsiranda ir neigiamas aspektas, jog studentai labai dažnai yra nusiteikę apie dėstytoją galvoti negatyviai, jog „vers mokytis, rašyti referatus“. Tokiems atsakymams įtakos studento lytis visiškai neturėjo, tendencijos, jog merginos labiau mėgsta dėstytojas moteris ar panašiai, nepasireiškė.
Didelis skirtumas pasireiškė tik kalbant apie dėstytojų draugišką elgesį su studentais, vietiniai studentai jautėsi daug geriau, nei iš užsienio šalių atvykę. Įdomus dalykas tas, jog tyrimas parodė, kad pirmųjų metų studentai dėstytojų draugiškumą įvertino daug geriau, nei paskutiniuose kursuose esantys.

Dėstytojas ir studentas – draugai ar priešai?

Turbūt vieno atsakymo į šį klausimą rasti neįmanoma. Tačiau apibendrinant išgirstas patirtis galima daryti išvadą, jog būti draugais ar priešais yra mūsų pačių pasirinkimas. Tai negalioja tik šiai temai, tarp studentų ir dėstytojų. Mes visuose gyvenimo situacijoje turim teisę rinktis – būti draugu ar priešu.

 

Autorius
Karolina Lenkauskaitė
Skaityti visas naujienas
Palikite komentarą

Autorius Karolina Lenkauskaitė